Vytlačiť Poslať stránku

OU-BB-OSZP3-2016/124265/KP

pasenie, napájanie, preháňanie, nocovanie hosp. zvierat, umiestnenie košiara a zar. so stádami 500 ks oviec v OP NAPANT v k.ú. Baláže, Podkonice, Motyčky a Donovaly