Vytlačiť Poslať stránku

OU-BB-OSZP3-2016/024395/KP

pasenie, napájanie, preháňanie, nocovanie hosp. zvierat 80 ks hovädzieho dobytka + 500 ks oviec + 300 ks oviec v OP NAPANT v k.ú. Nemce, Špania Dolina, Kostiviarska, Senica a Selce