Vytlačiť Poslať stránku

OU-BB-OSZP3-2016/018376/002/KP

súhlas na pasenie , napájanie, preháňanie, nocovanie 80 kś hovädzieho  dobytka, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu v lokalitách Lazy , Baňa, Torysa v k.ú. Medzibrod pre užívateľa RD Medzibrod