Vytlačiť Poslať stránku

OU-BB-OSZP3-2016/016022/KP

vydanie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie, nocovanie hospodárskych zvierat 2 stáda po 130 ks jalovíc v lokalitách Abšiná - Čerťaž, Tále, Majerová v k.ú. Hrochoť a Šebová a Gašparová - Míčová v k.ú. Očová, umiestnenie zariadenia na ochranu stád.