Vytlačiť Poslať stránku

OU-BB-OSZP3-2016/012694/KP

súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie, nocovanie hospodárskych zvierat 250 oviec, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu v k.ú. Donovaly, Motyčky a Selce pre spoločnosť BARANČIA, s.r.o. Selce