Vytlačiť Poslať stránku

OU-BB-OSZP3-2016/009260/KP

súhlas na zničenie biotopu národného významu Lk3 - Mezofilné pasienky a spásané lúky na parcele č. 1361/5 v k.ú. ĽUbietová  v súvislosti so stavbou rekreačného domu