Vytlačiť Poslať stránku

OU-BB-OSZP3-2015/033009/KP

vydanie súhlasu na organizovanie verejného športového podujatia "jazdecké zimné pólo" v termíne 11.-13.02.2016 ako aj na umiestnenie krátkodobých prenosných zariadení na parcele č. 3712/35 v k.ú. Donovaly pre Danube Polo Club, Hrubá Borša