Vytlačiť Poslať stránku

OU-BB-OSZP3-2015/017768/KP

súhlas na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce p. KNC č. 244/5 a 129/102 v k.ú. Baláže a umiestnenie zariadenia prístrešku na ochranu hospodárskych zvierat.