Vytlačiť Poslať stránku

OU-BB-OSZP3-2015/015392/KP

umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ochranu HZ na parcele KNC č. 2545 a 2501 v k.ú. SElce, lokalita Komárno  pre ovce do 100 ks pre Jána Kmeťa, SHR,  Selce