Vytlačiť Poslať stránku

OU-BB-OSZP3-2015/011418/KP

súhlas na zničenie biotopu európskeho významu 9110 "Kyslomilné bukové lesy" v lokalite Donovalley Resort v k.ú. Donovaly na výmere 3,0669 ha