Vytlačiť Poslať stránku

OU-BB-OSZP3-2015/011414/KP

žiadosť o súhlas na umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ochranu hospodárskych zvierat na parcele KN-C č. 300 v k.ú. Pohronský Bukovec