Vytlačiť Poslať stránku

OU-BB-OSZP3-2015/007492/KP

súhlas na zničenie biotopu európskeho významu Ls 5.2 - kyslomilné bukové lesy a Ls 5.1 - Bukové a jedľovobukové kvetnaté lesy na parcele č. 3540/90 v k.ú. Donovaly na výmere 629 m2