Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-BB-OSZP1-2017/029166-Ko

Žiadosť o predĺženie paltnosti rozhodnutia Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici, odboru starostlivosti o životné prostredie č. 03/2012/929-Ko zo dňa 17.12.2012 (súhlas a výnimka zo zákona č. 543/2002 Z.z. na výskum jaskýň a činnosti s tým súvisiace na území okresu Banská Bystrica, s výnimkou jeho severovýchodnej časti, kde tvorí hranicu Sopotnický potok).