Vytlačiť Poslať stránku

OU-BB-OSZP1-2017/027351-Ku

 

Konanie vo veci vydania odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k  možnosti významného vplyvu projektu „Ožďany   kanalizácia“,  ktorý sa má realizovať v zastavanom území obce Ožďany, na územia európskej sústavy chránených území.