Vytlačiť Poslať stránku

OU-BB-OSZP1-2017/027150-Ku

Konanie vo veci vydania odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k  možnosti významného vplyvu projektu „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov“ spočívajúceho v zateplení obvodového plášťa a strechy a výmene niektorých okien na budove Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici  na územia európskej sústavy chránených území.