Vytlačiť Poslať stránku

ou-bb-oszp1-2017-009221-sp

Posúdenie projektu (Inovacia v spolocnosti FORVIN SK, s.r.o.) podla par 28 ods. 4 zakona c. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v z.n.p.