Vytlačiť Poslať stránku

OU-BB-OSZP1-2016/033565-Ko

Konanie vo veci vydania odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. k možnosti významného vplyvu činnosti "Poskytovanie inovatívneho produktu univerzálnej platformy pre distribúciu služieb Internetu vecí (IoT - Internet of Things) a Multimediálnych služieb cez Internet" na územia európskej sústavy chránených území.