Vytlačiť Poslať stránku

OU-BB-OSZP1-2016/033542-Ko

Konanie vo veci vydania odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. k možnosti významného vplyvu činnosti "Inovácia technologických procesov spracovania s cieľom zvýšenia kvality výstupných materiálov" na územia európskej sústavy chránených území.