Vytlačiť Poslať stránku

OU-BB-OSZP1-2016/030206-Ku

Konanie vo veci súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vyznačenie turistického chodníka Sebechlebský okruh v k.ú. Sebechleby.