Vytlačiť Poslať stránku

ou-bb-oszp1-2016-028089-sp

Posúdenie projektu (Inovácia výrobného procesu v podniku Speed and Quality Prototypes,s.r.o.) podľa § 28 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p.