Vytlačiť Poslať stránku

Nová web stránka

žiadosť o posúdenie projektu (Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ, Stará Kremnička) podľa par  28 ods 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p.