Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

07/2013/213/KP

žiadosť Snowboardovej asociácie Slovenska, Bratislava na organizovanie verejného športového podujatia Snowboard tour v termíne 26.1.-27.1.2013 v priestore PARKSNOW Donovaly, použitie zariadenia spôsobujúceho hlukové efekty a reprodujkovanú hudbu mimo uzavretých stavieb, umiestnenie informačného a reklamného zariadenia a umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia