Vytlačiť Poslať stránku

07/2013/2037/KP

žiadosť o vydanie súhlasu na organizovanie verejného spoločenského podujatia "Ľupčianske ródeo" v termíne 22.06.2013 v priestore škvárového ihriska medzi cestou I/66 a riekou Hron za hranicami zastavaného územia obce pre Obec Slovenská Ľupča