Vytlačiť Poslať stránku

07/2013/2034/KP

vydanie súhlasu na organizovanie verejných športových podujatí rádiom ovládaných svahových vetroňov v termínoch od 22.6.2013 do 14.9.2013 v lokalite Nová hoľa a Zvolen v k.ú. Donovaly pre žiadateľa Ing. Mariána Masla, Ružomberok