Vytlačiť Poslať stránku

07/2013/1957/KP

žiadosť o vydanie súhlasu na poškodenie alebo zničenie biotopov európskeho významu pre stavbu Donovalley Resort - inžinierske siete v k.ú. Donovaly