Vytlačiť Poslať stránku

07/2013/1857/KP

žiadosť o súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie 1000 ks oviec a 200 ks jaloviny, umiestnenie košiara, el. ohradníka a objektov na ochranu stád v lokalite Šajbianska Bukovina v k.ú. Strelníky.