Vytlačiť Poslať stránku

07/2013/1546/KP

žiadosť o povolenie pasenia oviec a umiestňovania košiarov a zariadení so stádami v NP Veľká Fatra pre PD Banská Bystrica, časť Podlavice