Vytlačiť Poslať stránku

03/2013/1278-Ku

 

Konanie vo veci súhlasu na výskum v rámci projektu VEGA „ Hodnotenie stavu a dynamiky biotopov s využitím modelovania a diaľkového prieskumu Zeme“ v oblasti Kráľovej Hole v Národnom parku Nízke Tatry a povolenia výnimiek zo zákazov ustanovených zákonom a iných súhlasov umožňujúcich vykonávanie tohto výskumu.