Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2018/016901-ZI

Žiadosť o súhlas na poškodenie alebo zničenie chránenného biotopu európskeho významu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky 6510

 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu:  Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP,  Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky na adresu: oszp.bb(a)minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

 

OU-BB-OSZP1-2018/021692-MP

21.06.2018 povolenie výnimky a vydanie súhlasu
 

OU-BB-OSZP1-2018/021682-MP

21.06.2018 povolenie výnimky a súhlas
 

OU-BB-OSZP1-2018/021397-MP

18.06.2018 povolenie výnimky
 

OU-BB-OSZP1-2018/021323-MP

18.06.2018 povolenie výnimky