Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Banská Bystrica

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1 , 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky na adresu: Renata.Slezakova@minv.sk  v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP1-2016/028555-Ku

29.09.2016
odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2016/028549-MP

29.09.2016
odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2016/028495-Ku

29.09.2016
Odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2016/028478-Ku

29.09.2016
Odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2016/028511-MP

29.09.2016
odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2016/028383/MP

28.09.2016
povolenie výnimky Viac

 

OU-BB-OSZP1-2016/028279-Ku

27.09.2016
odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2016/028231-MP

26.09.2016
odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2016/028213-Ko

26.09.2016
Odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2016/028179-Ku

26.09.2016
Odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2016/028142-MP

26.09.2016
odborné stanovisko Viac