Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Banská Bystrica

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1 , 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky na adresu: Renata.Slezakova@minv.sk  v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP1-2017/013152-MP

27.03.2017
odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OZP1-2017/013132-MP

27.03.2017
vydanie súhlasu Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/013125-MP

27.03.2017
vydanie súhlasu Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/013106-MP

27.03.2017
odborné stanovisko Viac

 

Nová web stránka

23.03.2017
žiadosť o posúdenie projektu (Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Stará Kremnička) podľa par 28 ods 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. Viac

 

Nová web stránka

23.03.2017
žiadosť o posúdenie projektu (Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ, Stará Kremnička) podľa par 28 ods 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. Viac

 

ou-bb-oszp1-2017-012776-sp

23.03.2017
žiadosť o posúdenie projektu (Rekonštrukcia objektu: Športovo-kultúrne centrum) podľa par. 28 ods 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/012610-MP

22.03.2017
odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/012608-MP

22.03.2017
odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/012532-Ku

21.03.2017
Odborné stanovisko Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/012535-Ku

21.03.2017
Súhlas na výskum Viac

 

OU-BB-OSZP1-2017/012539-Ko

21.03.2017
Odborné stanovisko Viac

 

ou-bb-oszp1-2017-012527-sp

21.03.2017
Ziadost o posudenie projektu (Autobusovy prestupovy uzol Brezno) v zmysle par. 28 ods 4 zakona c. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v z.n.p. Viac