Vytlačiť Poslať stránku

8647/2016-6.3

 

Žiadateľ: Rybárstvo Požehy, s.r.o., 038 23 Dubové 273 - žiadosť o predĺženie výkonu činnosti podľa rozhodnutia MŽP SR č. 4966/2015 zo dňa 15.10.2015. Predmetným rozhodnutím bol žiadateľov povolené od 1.7. do 31.3. kalendárneho roka rušiť (plašiť) a usmrcovať jedincov chráneného druhu živočícha – kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) na rybochovnom zariadení v k.ú. Dubové a rušiť (plašiť) jedincov chránených druhov živočíchov – kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo), volavky popolavej (Ardea cinerea) a čajky striebristej (Larus argentatus) na rybochovných zariadeniach v k.ú. Dubové a v k.ú. Turčiansky Michal za stanovených pdmeinok.