Vytlačiť Poslať stránku

8613/2016-6.3

Žiadateľ: Roman Hergovits, Povraznícka 10, 811 05 Bratislava

Predmet konania: žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 56 a o povolenie výnimky z územnej a druhovej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov z dôvodu realizácie výskumu bezstavovcov v oblasti CHKO Horná Orava na lokalitách Babia hora, Pilsko a Kubínska hoľa v rokoch 2017 - 2021.