Vytlačiť Poslať stránku

7662/2016-6.3

Žiadateľ: OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava 1, žiada o povolenie výnimiek z druhovej ochrany podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zo zákazov súvisiacich s odstraňovaním alebo úmyselným poškodzovaním alebo ničením hniezd chránených živočíchov v ich prirodzenom areáli a súvisiacich s poškodzovaním alebo ničením miest rozmnožovania alebo miest odpočinku chránených živočíchov v ich prirodzenom areáli z dôvodu obnovy fasády.