Vytlačiť Poslať stránku

7154/2017-6.3

Žiadateľ: Ing. Tibor Hegedus, Nánanská cesta 1485/105, 943 01 Štúrovo - žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu podľa § 35 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zničenie hniezd včelárikov zlatých a brehúľ hnedých vytvorených na rozostavanej stavbe "Rampa s oporným múrom" na pozemkoch žiadateľa v k.ú. Štúrovo.