vydanie súhlasov na prieskum a výskum a povolenie výnimky z územnej a druhovej ochrany
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky