Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Uznané certifikačné systémy

Register uznaných certifikačných systémov a odborne spôsobilých osôb na preukazovanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti podľa zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov (pdf, 1,1 MB)

Na základe ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, §14c, ods. 7 je možné splnenie kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny preukazovať aj prostredníctvom nasledujúcich dobrovoľných schém uznaných Európskou komisiou:

 • ISCC International Sustainability and Carbon Certification (nemecká schéma vzťahujúca sa na všetky typy biopalív) – platnosť rozhodnutia EK 11.8.2016 – 10.8.2021
 • Ensus Ensus dobrovoľná schéma pod RED pre Ensus výrobu bioetanolu – platnosť rozhodnutia EK 11.8.2016 – 10.8.2021
 • Bonsucro EU (iniciatíva okrúhleho stola pre biopalivá vyrábané z cukrovej trstiny zameraná na Brazíliu) – platnosť rozhodnutia EK 23.3.2017– 22.3.2022
 • RTRS EU RED Round Table on Responsible Soy EU RED (iniciatíva okrúhleho stola pre biopalivá vyrábané zo sóje zameraná na Argentínu a Brazíliu) – platnosť rozhodnutia EK 10.8.2011 – 9.8.2016
 • RSB EU RED Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED (iniciatíva okrúhleho stola vzťahujúca sa na všetky typy biopalív) – platnosť rozhodnutia EK 11.8.2016 – 10.8.2021
 • 2BSvs (francúzska priemyselná schéma vzťahujúca sa na všetky typy biopalív) – platnosť rozhodnutia EK 28.8.2016 – 27.8.2021
 • RBSA Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance (priemyselná schéma spoločnosti Abengoa vzťahujúca sa na dodávateľský reťazec) – platnosť rozhodnutia EK 10.8.2011 – 9.8.2016
 • Greenergy Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme (priemyselná schéma spoločnosti Greenergy vzťahujúca sa na etanol vyrábaný z cukrovej trstiny zameraná na Brazíliu) – platnosť rozhodnutia EK 10.8.2011 – 9.8.2016
 • RED Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme – platnosť rozhodnutia EK 6.8.2012 – 5.8.2017
 • Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited – platnosť rozhodnutia EK 14.8.2012 – 13.8.2017
 • REDcert – platnosť rozhodnutia EK 15.8.2012 – 14.8.2017
 • NTA 8080 - platnosť rozhodnutia EK 21.8.2012 – 20.8.2017
 • RSPO RED Roundtable on Sustainable Palm Oil RED – platnosť rozhodnutia EK 14.12.2012 – 13.12.2017
 • Biograce GHG calculation tool – platnosť rozhodnutia EK 21.6.2013 – 20.6.2018
 • HVO obnoviteľná dieselová schéma pre verifikáciu súladu s RED kritériami udržateľnosti pre biopalivá– platnosť rozhodnutia EK 30.1.2014 – 29.1.2019
 • Gafta Trade Assurance Scheme – platnosť rozhodnutia EK 24.6.2014 – 23.6.2019
 • KZR INiG System – platnosť rozhodnutia EK 24.6.2014 – 23.6.2019
 • Trade Assurance Scheme for Combinable Crops – platnosť rozhodnutia EK 7.10.2014 – 6.10.2019
 • Universal Feed Assurance Scheme – platnosť rozhodnutia EK 7.10.2014 – 6.10.2019

   

  Na základe ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, §14c, ods. 7, je možné preukazovať splnenie kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny aj prostredníctvom nasledujúcich národných schém uznaných Európskou komisiou:

   

  ·         Austrian Agricultural Certification Scheme - platnosť rozhodnutia EK 11.5.2016 – neobmedzene

   

Súvisiace odkazy