Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Uznané certifikačné systémy

 

Uznané certifikačné systémy

Na základe ustanovenia § 14c ods. 13 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov je možné splnenie kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny preukazovať aj prostredníctvom nasledujúcich dobrovoľných schém:

 • ISCC International Sustainability and Carbon Certification (nemecká schéma vzťahujúca sa na všetky typy biopalív) – platnosť rozhodnutia EK 11.8.2016 – 10.8.2021
 • Bonsucro EU (iniciatíva okrúhleho stola pre biopalivá vyrábané z cukrovej trstiny zameraná na Brazíliu) – platnosť rozhodnutia EK 23.3.2017– 22.3.2022
 • RTRS EU RED Round Table on Responsible Soy EU RED (iniciatíva okrúhleho stola pre biopalivá vyrábané zo sóje zameraná na Argentínu a Brazíliu) – platnosť rozhodnutia EK 11.12.2017 – 12.12.2022
 • RSB EU RED Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED (iniciatíva okrúhleho stola vzťahujúca sa na všetky typy biopalív) – platnosť rozhodnutia EK 11.8.2016 – 10.8.2021
 • 2BSvs (francúzska priemyselná schéma vzťahujúca sa na všetky typy biopalív) – platnosť rozhodnutia EK 28.8.2016 – 27.8.2021
 • RED Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme – platnosť rozhodnutia EK 15.12.2017 – 15.12.2022
 • Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited – platnosť rozhodnutia EK 30.6.2015 – 29.6.2020
 • REDcert – platnosť rozhodnutia EK 12.8.2017 – 12.8.2022
 • HVO obnoviteľná dieselová schéma pre verifikáciu súladu s RED kritériami udržateľnosti pre biopalivá– platnosť rozhodnutia EK 30.1.2014 – 29.1.2019
 • Gafta Trade Assurance Scheme – platnosť rozhodnutia EK 24.6.2014– 23.6.2019
 • KZR INiG System – platnosť rozhodnutia EK 24.6.2014 – 23.6.2019
 • Trade Assurance Scheme for Combinable Crops – platnosť rozhodnutia EK 7.10.2014 – 6.10.2019
 • Universal Feed Assurance Scheme – platnosť rozhodnutia EK 7.10.2014 – 6.10.2019

Na základe ustanovenia § 14b ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov je možné preukazovať splnenie kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny aj prostredníctvom nasledovných národných schém uznaných Európskou komisiou:

Register uznaných certifikačných systémov a odborne spôsobilých osôb na preukazovanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti podľa zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov