Vytlačiť Poslať stránku

Ďalšie informácie

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm

Informácie je možné nájsť aj na adrese:

http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/rozhodnutia-ek.html