Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že Evonik Fermas s. r. o. podal dňa 27. júla 2016

  • žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie nových uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov,
  • žiadosť o zrušenie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru zaevidovaného na MŽP SR pod č. 6063.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 05. septembra 2016 na adresu: