Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že dňa 29. mája 2017 obdržal

  • - žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 2 od používateľa Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach, podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),
  • - žiadosť o zrušenie súhlasov na prvé použitie uzavretých priestorov od používateľa Centrum biovied SAV v Bratislave, podľa § 36 ods. 1 zákona.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 03. júla 2017 na adresu: