Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Metodické postupy a príručky

Na stránke Európskej chemickej agentúry ECHA sú k dispozícii Usmernenia k právnym predpisom o biocídoch, a to:

  • Guidance for Human Health Risk Assessment
  • Usmernenie k spoločnému zdieľaniu údajov
  • Usmernenie k žiadostiam o technickú ekvivalenciu
  • Usmernenie k požiadavkám na informácie
  • Usmernenie o dodávateľoch účinných látok

Usmernenia sú dostupné na web stránke ECHA: http://echa.europa.eu.