Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Kontakty

Kontakt

Klaudia Šimiaková
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia informatiky
odbor rozvoja IKT
Nám. Ľ. Štúra 35/1
812 35 Bratislava

Tel.: +421 2 5956 4243
E-mail: