Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: JK Gabčíkovo, s. r. o., farma Gabčíkovo – Rekonštrukcia maštale ošípaných (kančín)

Rozhodnutie: JK Gabčíkovo, s. r. o., farma Gabčíkovo – Rekonštrukcia maštale ošípaných (kančín)

Podrobnejšie informácie