Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: Inovácia zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov z elektrozariadení – prevádzka Šarišské Michaľany

Rozhodnutie: Inovácia zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov z elektrozariadení – prevádzka Šarišské Michaľany 

Podrobnejšie informácie