Vytlačiť Poslať stránku

Oblasť ochrany prírody a krajiny

Zatiaľ nebolo potrebné riešiť problematiku ochrany prírody a krajiny odvetvovou technickou normou životného prostredia.