Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Slovenské a anglické znenie Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát

Slovenské a anglické znenie Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor) nájdete v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ako Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 111/2006 Z. z. – Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát.

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 111/2006 Z.z. – Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát nájdete na JASPI