Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Slovenské a anglické znenie Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát

  • Slovenské a anglické znenie Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor) nájdete v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ako
  • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 111/2006 Z. z. – Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát.
  • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 111/2006 Z.z. – Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát nájdete na JASPI