Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prvé zasadnutie rozšíreného výboru Karpatského dohovoru - 17. - 18. 10. 2007 - Viedeň, Rakúsko

Obsah

  • Program zasadnutia
  • Zoznam účastníkov
  • Záznam zo zasadnutia