Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Druhé zasadnutie Pracovnej skupiny 11. - 13. 12. 2007 - Trieste, Taliansko

Obsah

  • Návrh programu zasadnutia
  • Záznam zo zasadnutia
  • Odporúčania návrhu štúdie o dopravných systémoch v Karpatoch