Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prvé zasadnutie Pracovnej skupiny pre trvalo udržateľný cestovný ruch - 02. - 05. 04. 2007 - Lopenik, Česká republika

Obsah

  • Program zasadnutia
  • Príležitosti pre trvalo udržateľný cestovný ruch v Karpatoch - podkladový dokument
  • Záznam zo zasadnutia