Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prvé zasadnutie Pracovnej skupiny pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo rozvoj vidieka a lesné hospodárstvo - 09. - 10. 07. 2007 - Viedeň, Rakúsko

Obsah

  • Program zasadnutia
  • Zoznam účastníkov
  • Návrh náplne prác Pracovnej skupiny pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo rozvoj vidieka a lesné hospodárstvo
  • Záznam zo zasadnutia