Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Pracovná skupina pre priestorové plánovanie

  • Návrh náplne prác Pracovnej skupiny pre priestorové plánovanie