Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Pracovná skupina pre ochranu a trvalo udržateľné využívanie biologickej a krajinnej rozmanitosti